AUTI WERKING

Internaat MAKZ is een gewoon internaat voor internen van kleuter-, basis- en secundair onderwijs.

Sinds september 2008 verblijven er ook jongeren met ASS die schoollopen in het Zeelyceum De Haan.
Op 1 september 2015 werd een nieuwe autonome school voor normaal- en hoger begaafde kinderen met ASS (type 9 OV 4) opgericht: De Passer in Sint-Michiels. Deze leerlingen kunnen ook op ons internaat terecht.

Het internaatteam heeft gedurende de afgelopen jaren expertise opgebouwd in de werking met jongeren met ASS: via een duidelijke structuur en communicatie bieden we onze jongeren ondersteuning  om hun vaardigheden en competenties optimaal te ontplooien.


De jongeren met ASS vormen geen afzonderlijke groep binnen de internaatswerking, zij nemen deel aan activiteiten, studiemomenten en ontspanning. Hierdoor stimuleren we hen maximaal in re-intergratie in het reguliere onderwijs. Er wordt rekening gehouden met specifieke individuele noden welke worden afgetoetst tijdens een intakegesprek.

Er is een sterk samenwerkingsverband met beide scholen; wij gebruiken het digitaal schoolplatform, hebben regelmatig overleg en voeren een dagelijkse communicatie.