top of page

Yvan Ryckx

Directeur Middenschool

Ynte Weyts

Directeur Atheneum

K. Vanbesien.JPG

Karen Vanbesien

Internaatbeheerder

De Middenschool, het Atheneum  en het internaat van de MAKZ werken de jongste jaren zeer nauw samen aan een gemeenschappelijk project.

 

In de Middenschool draait alles om het ontdekken van talenten bij jonge tieners. Goed onderlegd en zelfzeker vatten ze nadien hun studies in het Atheneum aan, waar ze hun talenten verder ontplooien.

 

Onze leerkrachten zijn jong en dynamisch. Ze staan open voor nieuwe inzichten en werkvormen die de betrokkenheid en leerresultaten van de jongeren verhogen. Dit zorgt voor actueel onderwijs van hoge kwaliteit. 

 

Wij vinden communicatie met ouders en leerlingen zeer belangrijk. We doen ons best om ervoor te zorgen dat deze zowel per brief, telefoon of elektronisch altijd vriendelijk en duidelijk is.

 

De MAKZ biedt een open blik op de wereld via uitstappen, projecten, stages, toneel, ontmoetingen, ... . De buitenwereld is nooit veraf. Jaarlijks worden werkweken en leerrijke projecten georganiseerd in binnen -en buitenland.

 

Tijdens de middagpauze zijn er tal van activiteiten. Buiten de lesuren zijn er inhaallessen voorzien voor elk vak. Op maandag, dinsdag en donderdag is er begeleide avondstudie mogelijk. Kortom, in de MAKZ staat de leerling centraal.

 

Via de leerlingenraad hebben de leerlingen inspraak in het schoolgebeuren. Wij willen een school zijn waar leerlingen zich goed voelen.

 

Onze leerlingenbegeleiding werkt nauw samen met de leerkrachten, klastitularissen, directie en het CLB De Klaver.

Vele leerlingen vinden er een aanspreekpunt en een stap in de oplossing van hun problemen.

 

Ook het leerlingensecretariaat kent alle leerlingen persoonlijk en is steeds paraat om te helpen.

 

Samenwerking van leerlingen en leerkrachten die elkaar goed kennen en een beleid waar grote en kleine zorgen serieus worden genomen, maken van de MAKZ een school met een persoonlijke aanpak. 

 

De MAKZ is gewoon de MAKZ!

 

 

bottom of page