top of page

INTERNENRAAD

De internenraad vertegenwoordigt alle internen van de basisschool en secundair onderwijs van het internaat De MAKZ.

De internenraad is de spreekbuis van de internen, komt op voor de mening van de internen, realiseert een aantal activiteiten en werkt mee aan een leuk internaat.

 

Als internenraad kunnen we op vraag van de schoolraad, op vraag van de directie of op eigen initiatief onze mening geven over heel wat onderwerpen zoals: het internaatsreglement, infrastructuurwerken, activiteiten,  vrije activiteiten, studie, internenraad, uitstappen, maaltijden, studie- en internenbegeleiding, etc.

 

We ondersteunen de internenraad van de basisschool. Om hen te ondersteunen maken we gebruik van een peter- en metersysteem. De internenraad vergadert minstens één keer per maand, telkens op maandagavond.

Bij de discussie proberen we een consensus te bereiken, maar indien nodig kan er gestemd worden. Ieder lid heeft een stem. Na de vergadering bespreekt de voorzitter de voorstellen en projecten met de beheerder en/of directie. De volgende vergadering vertelt de voorzitter over dit gesprek. Er wordt een verslag gemaakt door de secretaris. Dit verslag hangen we uit op verschillende plaatsen.

bottom of page