VISIE

Ons internaat is een leefgemeenschap die zo veel mogelijk lijkt op een gezin.

We willen een omgeving scheppen waarin je de persoon kunt worden die je wil zijn. We ondersteunen je om iemand te worden die open staat voor anderen. We proberen oog te hebben voor al je talenten en hopen dat je je kunt ontwikkelen tot een veelzijdige persoonlijkheid. De opvoeders begeleiden je in een familiale en vriendschappelijke sfeer, zowel wanneer je studeert als tijdens ontspanningsactiviteiten.
 

Het dagelijks leven

De opvoeders steunen de leerlingen, praten met hen en helpen hen bij hun studies. Teleurstellingen, overwinningen, sportieve prestaties en schoolresultaten, … de opvoeders maken het van dichtbij mee. Zij bieden je een tweede thuis.

We zorgen voor een rustige studieomgeving, zodat je je goed kunt concentreren als je je taken maakt en lessen leert.
 

We werken nauw samen met je school en houden rekening met wat jou helpt om je doelen te bereiken.

Onze doelen

We willen graag dat je opgroeit tot een gelukkige, zelfstandige, verdraagzame en creatieve volwassene die kritisch kan denken en alternatieven kan voorstellen. Ons doel is dat je opgroeit tot een gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische volwassene. We doen alles wat we kunnen om zo goed mogelijk samen te werken met je ouders of anderen die verantwoordelijk zijn voor jou. Samen zorgen we ervoor je dat je je rustig en veilig voelt bij ons.

 

Het internaat heeft ook een pedagogische functie; het biedt studiebegeleiding, laat internen kennismaken met kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten om de eigen talenten en interesses te ontdekken en stimuleert de persoonlijkheidsvorming.

We hebben een heel aantal ontspanningsmogelijkheden voor jou in petto, zowel binnen als buiten.

Internen leren er essentiële sociale vaardigheden. Via zinvolle vrijetijdsbesteding leren we samenleven, samen beleven en samen delen.

We hopen dat je je goed voelt bij ons in de groep en dat je je ervaringen met ons wil delen. Je kunt bij elk van de opvoeders terecht voor een persoonlijke gesprek.

 

Onze organisatie

Het internaat geeft de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om het onderwijs te volgen naar keuze in kwaliteitsvolle en adequate pedagogische omstandigheden. Ons internaat biedt de mogelijkheden om het onderwijs te volgen dat het best bij je past, in de school van je keuze, in de beste pedagogische omstandigheden. Dit zijn de vijf/zes waarden die ons team gekozen heeft als de belangrijkste uit het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO!):

  • Iedereen is VIP

  • Respectvol

  • Sociaal zijn en betrokkenheid

  • zelfvertrouwen

  • Samenwerken

  • Verantwoordelijkheid

© 2018 by DEMAKZ