top of page

Samen sterk ...

 

Menselijk

In de MAKZ kan je jezelf zijn. Wij moedigen onze leerlingen aan om zelf keuzes te kunnen maken en hun eigen leerproces in handen te nemen vanuit eigen interesses.

MAKZ staat voor een menselijke organisatie: er heerst een positief netwerk tussen leerlingen, school en samenleving. Dit is het fundament om goed te kunnen leren als actieve burgers.

Wij willen een pluralistische school zijn waar alle etnische groepen en overtuigingen zich welkom voelen.

Ambitieus

Door actieve werkvormen aan te bieden, kunnen we leerlingen en leerkrachten uitdagen in hun ambities. De MAKZ wil ook een sportieve school, daarom zetten we in op bewegend leren.

Om te werken aan “gepersonaliseerd samen leren”, dienen we innovatief om te springen met onze leeromgeving. Sommige ruimtes zijn anders ingericht: naast klassieke klassen zijn er ook labs, samenwerkingslokalen, instructieruimtes, stiltelokalen, bewegingslokalen, buitenklassen. Er is veel aandacht voor een goede ICT-infrastructuur, om hybride lesvormen mogelijk te maken. De MAKZ is klaar voor het onderwijs van morgen.

Krachtig

Leerlingen leren beter als ze weten wat ze aan het leren zijn. Via EDI, Expliciete Directe Instructie en Wijze Lessen bieden leerkrachten leerlingen de juiste bouwstenen aan om hun doelen te bereiken.

Wij bieden korte en krachtige instructies aan  in een krachtige leeromgeving, waarin de leerkracht vooral fungeert als coach en waarin digitale leerpaden ten volle worden ingezet.

 

Zelf

Wie voorbereid wil zijn op hoger onderwijs of op een beroepsloopbaan, dient te beschikken over een gezonde portie zelfdiscipline en zelfzekerheid, moet het heft in eigen handen kunnen nemen, om op die manier zelfstandig aan het werk te kunnen. Het is zeer belangrijk om een positief zelfbeeld te hebben om deze resultaten te boeken. Wij zorgen daarom voor positieve leerervaringen. Wij zorgen er ook voor dat al onze leerlingen over voldoende ICT-vaardigheden beschikken, om klaar te zijn voor de toekomst.

In campus MAKZ vervagen de grenzen tussen basisschool, middenschool en atheneum door intense samenwerking en door een tienerwerking te installeren, zodat “warme overgangen” mogelijk zijn. Het warme, familiale karakter, staat hoog in het vaandel van de campus en niet in het minst van het internaat.

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

bottom of page